Παρουσιάσεις Εισηγήσεων 2014

Παρακάτω θα προστεθούν οι παρουσιάσεις των εισηγήσεων των συμμετεχόντων. Οι παρουσιάσεις δεν μπορούν να δείχνουν τις πλήρεις ιδέες των εισηγητών. Παρατίθενται απλά για τη γενική ιδέα και τη βιβλιογραφία όπου αυτή αναφέρεται. Η πλήρης άποψη φαίνεται μόνο στα πρακτικά.

Τα Πειραματικά Σχολεία μπορούν να
βοηθήσουν τους χαρισματικούς μαθητές; Μια
πρόταση για τα Μαθηματικά Καρκάνης-Τυρλής-Μπερσίμης

Αξιοποίηση της ιστορικά στενής κι
αμφίδρομης σχέσης Μαθηματικών και
Φυσικής κατά το σχεδιασμό και την
υλοποίηση ομίλου δημιουργικότητας κι
αριστείας Ζουλινάκη Μπουλουξή

Οι Αριθμοί στο Λύκειο Μπακέττα πετροπουλου 2014

Ομαδικοί Μαθηματικοί Διαγωνισμοί Χασάπης

O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού –
Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους
στα Π.Π.Σ. Σ. Καρδαμίτσης

Το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών στο
Γυμνάσιο: Μετασχηματισμοί Διαμαντίδης

Πρότυποι Πειραματισμοί στο Γυμνάσιο Ρήγα

Περιπλανήσεις στον κόσμο των Μαθηματικών,
της Χημείας και της Τέχνης Γιατράς – Σάλτα

Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και
Τέχνης Λαλαζήση – Αργύρη

Ένα ασυνήθιστο πρόβλημα για τη
διδακτική προσέγγιση των αλγεβρικών
πράξεων στην Α΄ Γυμνασίου
παυλοπούλου 120414 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Να φύγει ο Ευκλείδης, Παρουσίαση

Η ιστορία του 5ου αιτήματος του Ευκλείδη
και οι μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες : Ένα
διδακτικό πείραμα σε μαθητές Β΄Λυκείου
κοταρίνου Παρουσίαση ΠΠΣ

Μαθηματικά και ζητήματα
πραγματικότητας – διάκριση και σύνδεση
Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ ++ Σ. ΠΑΠΠΑ +++++

Προβληματισμός με στόχο την τροποποίηση
των Αναλυτικών προγραμμάτων των Π.Π.Σ
Παρουσίαση Πούλου Ανδρέας ΠΠΣ 2014

Η χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών με
DGS, ως μέθοδος επίλυσης προβλημάτων
γεωμετρικών τόπων και κατασκευών
Περυσινάκη_Καλογερία_v3

Η πρό(σ)κληση του STEM Parousiasi_Palmografou

Advertisements