Δήλωση συμμετοχής 2014

People's mandala - 12 hands

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο συνέδριο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2014, συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία σας.

Σημειώστε ότι:

  1. Η κατάθεση της δήλωσης εξασφαλίζει την εγγραφή σας στο συνέδριο.
  2. Οι δηλώσεις λαμβάνουν χρονοσφραγίδα για ενδεχόμενο περιορισμό του αριθμού των συνέδρων σε περίπτωση που αυτός υπερβεί το όριο χωρητικότητας της αίθουσας συνεδριάσεων. Εάν αυτό συμβεί, θα υπάρξει προσωπική ενημέρωση το αργότερο μέχρι τις 5 Απριλίου για το αν συμπεριλαμβάνεστε ή όχι στους συνέδρους. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε με προσοχή το email σας.

http://goo.gl/forms/jLOHoC7evo

Advertisements